500 పోస్టులకు 10th క్లాస్ అర్హతతో నోటిఫికేషన్ విడుదల


500 పోస్టులకు 10th క్లాస్ అర్హతతో నోటిఫికేషన్ విడుదల 
10th qualification
Click Below link to Apply

Post a Comment

0 Comments